Young Creator's Initiatives

  • Lambda Incubator: เราท้าทายให้น้องๆ มัธยมปลาย ร่วมกันสร้างโปรดักต์ขึ้นมาจริง จัดตั้งบริษัท และส่งโปรดักต์ถึงมือผู้ใช้ ภายในเวลา 4 สัปดาห์ โดยมี Workshop ที่จะช่วยให้น้องบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ถือเป็นภาคต่อของ Young Creator’s Camp ครับ

  • Hackers’ Showdown: เป็น Hackathon ที่แข่ง 2 รอบ เพื่อหา Product ที่มี Potential ในการพัฒนาต่อและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี Advisor ให้คุยทุกสัปดาห์ ทำเป็นคล้ายๆ Reality Show ได้เลย

  • Wayfinder Camp: ค่ายค้นหาตัวเอง ที่เราจะพาให้น้องๆ ได้รู้ว่าสิ่งที่เรียนในวิชาต่างๆ ไปเอาไปใช้อะไรในโลกจริงได้บ้าง พาให้น้องๆ ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ แล้วรับคำปรึกษา 1:1 Mentorship กับพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ

  • YCI Invitation - Public

#initiative#idea